Arslanbuğa Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve sosyal güvenlik hukuku, temelde işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen huk...
Daha fazlasını oku...

Miras Hukuku

Miras hukuku, esasen ölümden sonra sonuç doğuran işlemler olan ölüme bağlı tasarrufları ve...
Daha fazlasını oku...

Sağlık Hukuku

Sağlıklı yaşam hakkı, evrensel ve temel bir insan hakkıdır. Uluslararası bir çok belgede ve...
Daha fazlasını oku...
About Us Image

Hakkımızda

İzmir'de bulunan Avukatlık ve Arabuluculuk büromuz, tüm faaliyetlerini, hukuk kurallarını bilmek ve yorumlamanın ötesinde, Avukatlık Kanunu'nun öngördüğü yükümlülükler, meslek onuru ve saygınlığına bağlılık anlayışı ile yürütmekte; güven temeline dayalı, dürüst ve ilkeli hukuki yardım sunma prensibine önem vermektedir. Arslanbuğa Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu, 2004 yılından bu yana faal olup, İzmir'de aile (boşanma, velayet, nafaka davaları), gayrı menkul, sigorta, tazminat, trafik kazası, tanıma ve tenfiz davaları, iş hukuku, sağlık hukuku, miras ve ceza hukuku ağırlıklı olarak avukatlık faaliyetine devam etmektedir. Büromuz, avukatlık faaliyetinin yanı sıra Adalet Bakanlığı arabuluculuk siciline kayıtlı olarak, adli yargılamaya alternatif bir çözüm yolu olan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk faaliyeti yürütmektedir. //Tüm Faaliyet Alanlarımız//

Hukuki Yazılar

Yurtdışında verilen boşanma kararları, Türkiye’de kendiliğinden geçerli hale gelmez. Yurtdışında boşanmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye nüfus kayıtlarında halen evli olarak görünürler. Türkiye’deki nüfus kaydına yurtdışı boşanma kararının işlenmesi için, yurtdışında verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi gereklidir.

Daha fazlasını oku...

Kanunda düzenlenmiş tüm mal rejimlerinde, evlilik öncesinde ve sonrasında edinilmiş mallar bazı gruplara ayrılmıştır. İlk ayrım kişisel mallar ve evlilik birliğine ait mallardır. Düğünde takılan altınların, eşler arasındaki mal rejiminde hangi mal grubuna girdiği ve kime ait olduğu sorunu, kanuni düzenlemeden çok uygulamada Yargıtay kararları ile çözüm bulmaktadır.

Daha fazlasını oku...

SOYBAĞININ KURULMASI Medeni Kanun düzenlemesine göre anne ve çocuk arasındaki soy bağı doğum ile kurulur. Baba ile soy bağı kurulması ise üç yolla mümkündür. Çocuğun annesi ile evli olma Tanıma Hakim kararı Bu üç yol dışında ayrıca evlat edinme yolu ile de soy bağı kurulmuş olur.

Daha fazlasını oku...