ARSLANBUĞA AVUKATLIK & ARABULUCULUK BÜROSU / İZMİR
(0232) 273 07 61 / 0532 601 48 61


 • Türkçe İzmir Kayışlı Avukatlık Bürosu

 • English İzmir Kayışlı Avukatlık Bürosu
 • Hoşgeldiniz

  Sayın Ziyaretçimiz, web sitemiz, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği Madde 9'da belirtilen "Teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda, avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen, "Avukatlık Meslek Kuralları'na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir" ilkesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  İzmir Avukatlık Büromuz,

  2004 yılından bu yana faaliyette olup, İzmir'de aile, gayrı menkul, sigorta, tazminat, iş hukuku, miras ve ceza hukuku ağırlıklı olarak avukatlık faaliyetine devam etmektedir.

  Vekalet ilişkisinin ancak güven temeli üzerinde sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinin bir gereği olarak; başta müvekkil mahremiyeti olmak üzere mesleğin gerektirdiği tüm hassasiyet, özen ve yükümlülükler avuktlık mesleği için çok önemlidir.

  İzmir'de bulunan Avukatlık ve Arabuluculuk büromuz,
  tüm faaliyetlerini, hukuk kurallarını bilmek ve yorumlamanın ötesinde, Avukatlık Kanunu'nun öngördüğü yükümlülükler, meslek onuru ve saygınlığı ile etik değerlere bağlılık anlayışının yanı sıra dürüst ve ilkeli hukuki yardım sunma prensibi ile yürütmektedir.

  Büromuz aynı zamanda Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline kayıtlı olarak Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk faaliyetine de devam etmektedir.

  İletişim

  Tel_______: 0232 273 07 61
  Gsm______: 0532 601 48 61

  Faks______: 0232 273 07 61

  Fevzipaşa Mh. 846 Sk.(1. Beyler) No:51 Katipzade İşh. Kat: 2 D: 209 Konak/İZMİR

  av.reyhankayisli@hotmail.com

  Faaliyet Alanları

  *AİLE HUKUKU*
  Anlaşmalı ve çekişmeli BOŞANMA davaları
  (Boşanma Davaları),

  (Anlaşmalı Boşanma Davaları)

  (Zina Nedeniyle Boşanma)

  (Hayata Kast (Şiddet), Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma)

  (Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma)

  (Terk Nedeniyle Boşanma)

  (Akıl hastalığı Nedeniyle Boşanma)

  (Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Nedeniyle Boşanma)

  Nafaka davaları
  Velayet davaları (Velayet Davaları ve Türkiye'de Ortak Velayet)
  Tazminat davaları

  Evlilik birliğinin sona ermesinden kaynaklanan mal rejiminin tasfiyesi ve eşya davaları (Mal Payaşımı Davaları)

  *ULUSLAR ARASI ÖZEL HUKUK*
  Yabancı Ülke Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi(Tanıma ve Tenfiz Davaları)
  (Yurtdışında Boşanma ve Ortak Velayet)

  *MEDENİ HUKUK*
  Alacak, maddi ve manevi tazminat davaları (Kartel Tazminatı)

  Haksız fiilden ve trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davaları(Trafik Kazası Tazminat Davaları)

  Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat Alacakları İçin Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru (Trafik Kazası Sonucunda Tazminat İçin Tahkim Komisyonuna Başvuru Yolu)

  Hakaret eyleminden kaynaklanan ceza ve tazminat davaları(Hakaret Davaları)

  *MİRAS HUKUKU*
  İzale-i şuyu davaları

  Mirasın gerçek ve hükmen reddi(Mirasın Reddi Davaları)

  (Destekten Yoksun Kalma ve Dul-Yetim Maaşına Etkisi)

  Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları(Muris Muvazaası Nedeniyle tapu İptal ve Tescil Davaları)

  Mirasta Tenkis ve Denkleştirme Davaları(Miras Tenkis ve Denkleştirme/ İade Davaları)

  Miras sözleşmeleri (Vasiyetname)

  Mirasçılıktan Çıkarma (Mirastan Iskat)

  Vasiyetin İptali Davaları(Vasiyetnamenin İptali Davaları)

  *GAYRI MENKUL HUKUKU*
  Muvazaa davaları
  Kat karşılığı inşaat sözleşmesi hazırlanması ve uyuşmazlıkları

  Men'i müdahale davaları

  Ecrimisil davaları

  Şufa (önalım) davaları (Önalım (Şüfa) Davaları)

  *CEZA HUKUKU*

  *İCRA VE İFLAS HUKUKU*
  İcra Takipleri
  İmzaya ve borca itiraz

  *İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU*
  İşe iade davaları (İşe İade Davası)
  (İşe Başlatmama Tazminatı)

  Kıdem ve ihbar tazminatı davaları (Kıdem Tazminatı Davaları)

  İşçilik ücret alacağı davaları

  İş kazası ve meslek hastalığı davaları(İş Kazası Davaları)

  *TİCARET HUKUKU*
  Şirketlere ve kooperatiflere sürekli danışmanlık (Şahıs ve Sermaye Şirketleri)

  *İDARE HUKUKU*
  İdari işlemlerin iptali davaları (İdari Davalar)

  İdari işlemlerden doğan zararların tazmini, tam yargı davaları

  Kamulaştırmadan doğan uyuşmazlıklar

  *AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE BAŞVURU VE DAVALARIN TAKİBİ*

  *HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK*
  (Arabuluculuk)
  (İş Kanunu Tasarısı Kapsamında Zorunlu Arabuluculuk)