Arslanbuğa Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu

Aile Hukuku / Boşanma

Aile hukuku, genel olarak evlilik birliğinin kurulması, boşanma, velayet, nafaka, tazminat ve mal...
Daha fazlasını oku...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve sosyal güvenlik hukuku, temelde işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen huk...
Daha fazlasını oku...

Miras Hukuku

Miras hukuku, esasen ölümden sonra sonuç doğuran işlemler olan ölüme bağlı tasarrufları ve...
Daha fazlasını oku...

Uluslararası Hukuk/ Tanıma ve Tenfiz

Tanıma ve tenfiz işlemleri başta olmak üzere, devletler arasındaki özel işlemleri ve kişiler...
Daha fazlasını oku...
About Us Image

Hakkımızda

İzmir'de bulunan Avukatlık ve Arabuluculuk büromuz, tüm faaliyetlerini, hukuk kurallarını bilmek ve yorumlamanın ötesinde, Avukatlık Kanunu'nun öngördüğü yükümlülükler, meslek onuru ve saygınlığına bağlılık anlayışı ile yürütmekte; güven temeline dayalı, dürüst ve ilkeli hukuki yardım sunma prensibine önem vermektedir. Arslanbuğa Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu, 2004 yılından bu yana faal olup, İzmir'de boşanma, velayet, nafaka davaları, gayrı menkul, sigorta, tazminat, trafik kazası, tanıma ve tenfiz davaları, iş hukuku, sağlık hukuku, miras ve ceza hukuku ağırlıklı olarak avukatlık faaliyetine devam etmektedir. Büromuz, avukatlık faaliyetinin yanı sıra Adalet Bakanlığı arabuluculuk siciline kayıtlı olarak, adli yargılamaya alternatif bir çözüm yolu olan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk faaliyeti yürütmektedir. //Tüm Faaliyet Alanlarımız//

Son Yazılar

İşçilik ücret ve tazminat davalarının temel dayanağı İş Yasaları düzenlemeleridir. İşçilik alacakları konusunda, İş Kanunu’ nda açık düzenleme olmayan hallerde Borçlar Kanunu düzenlemeleri dikkate alınır. İşçilik tazminatları ise, iş ve sosyal güvenlik hukukunda, iş güvencesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş düzenlemelerdir. İşçilik alacaklarının başında ücret alacağı gelir. İşçilik ücret alacağı, öncelikle Anayasal bir haktır. Anayasa 18. maddesinde angaryanın […]

Daha fazlasını oku...

1- Boşanma davası ne kadar sürede sonuçlanır? Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? Boşanma davasının anlaşmalı olması durumunda her iki taraf da anlaşmış olduğundan taraflara tebligat ile ilgili problem yaşanmamakta ve delil toplanmasına da gerek duyulmadığından, mahkemenin iş yüküne göre üç gün – on beş gün arası bir süre içerisinde anlaşmalı boşanma davaları sonuçlanabilmektedir.

Daha fazlasını oku...

Yurtdışı mahkeme kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi ve icra edilebilmesi için tanınması ve tenfizi gerekir. Tanıma ve tenfiz işlemleri ile ilgili sıkça sorulan soruların bazıları şu şekildedir: 1. Yurtdışında boşandım, boşanma kararı Türkiye’de geçerli mi? Yurtdışında verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının nüfus kaydına işlenmesi için Türkiye’de tanıma ve tenfiz işlemlerinin […]

Daha fazlasını oku...

Bir çok öğretmen, özel okul, dershane ve temel liselerde her yıl sözleşmesi yenilerek çalışmakta. Bu öğretmenlerin iş güvencesi hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağı hakkında son dönemde birbiri ile çelişkili kararlar ortaya çıkmıştır. Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin durumu esas olarak 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda düzenlenmiştir. İşveren özel okul ile çalışan öğretmen arasındaki uyuşmazlıklarda bu kanun […]

Daha fazlasını oku...

Bir davanın ne kadar sürede sonuçlanacağını bir çok değişken belirler. Esasında bu soruya dava çeşidine göre net ve kesin bir cevap verilmesi mümkün değildir. Hatta dosyada somut veriler ortaya çıkmadan, davaya bakan yargıç dahi bu sorunun yanıtını bilemez. Bir davanın ne kadar sürede sonuçlanacağını hangi faktörler belirler?

Daha fazlasını oku...

Nüfus Kanunu hükümlerine göre gerçeğe aykırı olarak oluşturulmuş nüfus kayıtlarının düzeltilmesi talep edilebilir. Nüfus kaydının düzeltilmesi ancak mahkeme kararı ile mümkün olabilmektedir. Yaş düzeltme davaları da, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davalarının bir türüdür. Genel olarak yaş düzeltme davaları için bkz. Yaş Düzeltme Davaları Bilindiği gibi bedelli askerliğe ilişkin dönem dönem yapılan düzenlemelerde, bedelli askerlikten yaralanabilecek kişilerin yaş […]

Daha fazlasını oku...