Arslanbuğa Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu

Aile Hukuku

Aile hukuku, genel olarak evlilik birliğinin kurulması, boşanma, velayet, nafaka, tazminat ve mal...
Daha fazlasını oku...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve sosyal güvenlik hukuku, temelde işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen huk...
Daha fazlasını oku...

Miras Hukuku

Miras hukuku, esasen ölümden sonra sonuç doğuran işlemler olan ölüme bağlı tasarrufları ve...
Daha fazlasını oku...

Uluslararası Özel Hukuk

Tanıma ve tenfiz işlemleri başta olmak üzere, devletler arasındaki özel işlemleri ve kişiler...
Daha fazlasını oku...
About Us Image

Hakkımızda

İzmir'de bulunan Avukatlık ve Arabuluculuk büromuz, tüm faaliyetlerini, hukuk kurallarını bilmek ve yorumlamanın ötesinde, Avukatlık Kanunu'nun öngördüğü yükümlülükler, meslek onuru ve saygınlığına bağlılık anlayışı ile yürütmekte; güven temeline dayalı, dürüst ve ilkeli hukuki yardım sunma prensibine önem vermektedir. Arslanbuğa Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu, 2004 yılından bu yana faal olup, İzmir'de aile (boşanma, velayet, nafaka davaları), gayrı menkul, sigorta, tazminat, trafik kazası, tanıma ve tenfiz davaları, iş hukuku, sağlık hukuku, miras ve ceza hukuku ağırlıklı olarak avukatlık faaliyetine devam etmektedir. Büromuz, avukatlık faaliyetinin yanı sıra Adalet Bakanlığı arabuluculuk siciline kayıtlı olarak, adli yargılamaya alternatif bir çözüm yolu olan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk faaliyeti yürütmektedir. //Tüm Faaliyet Alanlarımız//

Son Yazılar

Yurtdışında verilen boşanma kararları, Türkiye’de kendiliğinden geçerli hale gelmez. Yurtdışında boşanmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye nüfus kayıtlarında halen evli olarak görünürler. Türkiye’deki nüfus kaydına yurtdışı boşanma kararının işlenmesi için, yurtdışında verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi gereklidir.

Daha fazlasını oku...

İsim ve soyadı değişikliği,  bazı şartların varlığında, mahkeme kararı ile nüfus kaydında değişikliğe yol açacak bir hukuki durumdur. İsim ve soyisim değişikliği ile nüfus veya tapu kaydında ismin düzeltilmesi (tashihi) davalarını birbirine karıştırmamak gerekir. İsim tashihi davası, resmi kayıtlarda maddi hata sonucu yanlış yazımın düzeltilmesi sonucunu doğurur. İsim değişikliği davası ise, kayıtlardaki bir yanlışlıktan kaynaklanmaz; […]

Daha fazlasını oku...

Velayet davalarında, Türk hukuk sistemi ve bugüne kadar gelen uygulamalarda boşanma sonucunda müşterek çocukların velayeti anne veya babadan birisine verilmekte ve diğer tarafla çocuk arasında da şahsi ilişki tesisi (görüşme günleri belirleme) yoluna gidilmekte idi. Velayetin anne veya babadan birisine verilmesi uygulamasının halen devam etmesine rağmen, ortak 

Daha fazlasını oku...

Aldatan Eşten Tazminat Talebi Aldatma, eşlerin birbirine karşı sadakat borcuna aykırı bir davranış olarak kabul edilir. Evlilik, hukuken, eşler arasında yapılan ve taraflara bir takım sorumluluklar yükleyen bir sözleşmedir. Kanunda tanımlı bu sorumluluklardan birisi de eşlerin birbirine karşı sadakat yükümlülüğüdür. Eşlerden birisinin sadakat yükümüne aykırı davranması, diğer eş için haklı bir boşanma sebebidir. Bununla birlikte […]

Daha fazlasını oku...

İş davalarında zorunlu arabuluculuk uygulaması, yeni İş Kanunu tasarısında öngörülen bir düzenleme. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve buna paralel olarak çıkarılan Kanun Yönetmeliği ile Arabuluculuk, halihazırda Türkiye hukuk sisteminde iradi bir alternatif çözüm yolu olarak düzenlenmiş bulunuyor. Şu anda yürürlükte olan mevzuata göre, aralarında hukuki uyuşmazlık bulunan taraflar, bu uyuşmazlığı arabulucuya taşıma konusunda serbesttirler. Ancak […]

Daha fazlasını oku...

Mirasın Gerçek veya Hükmen Reddi Mirasın reddi; Türk Medeni Kanunu’ nda ölen kişinin mirasçılarına tanınan bir haktır. TMK 605 ve devamı maddelerinde bu hakkın ne şekilde kullanılacağı düzenlenmiştir. Buna göre “yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.”Görüldüğü gibi bu hak sadece ölenin yasal mirasçıları için değil, aynı zamanda miras bırakanın vasiyetiyle belirlediği atanmış mirasçıları için de kabul edilmiştir.

Daha fazlasını oku...