• (0232) 237 07 61 / 0532 601 48 61
  • av.reyhankayisli@hotmail.com
Sleek & Beautiful
Sleek & Beautiful

Aile Hukuku

*Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma *Nafaka *Velayet *Tazminat *Mal paylaşımı ve katkı payı *Nesebin reddi ve babalık

Sleek & Beautiful

Özel Hukuk

*Tanıma ve tenfiz *Uluslararası Velayet *Miras paylaşımı ve vasiyetname *Alacak, maddi ve manevi tazminat *Arabuluculuk

Sleek & Beautiful

İş Hukuku

*İşe iade *İşçilik ücret alacağı *Kıdem ve ihbar tazminatı *İş kazası ve meslek hastalığı *Hizmet tespit

Sleek & Beautiful

Diğer Alanlar

* Ceza davası *İdare hukuku *Sağlık Hukuku *Ticari dava şirket avukatlığı *Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi *Hukuki danışmanık

Son Makaleler

15 Mayıs 2017 No Comments

Hasta Hakları ve Hukuka Uygun Tıbbi Müdahale

Hasta hakları, sağlık hukukunun en temel konusudur. Sağlık hizmeti sunan resmi veya özel bir kurum veya kişiden hizmet alan hastanın hakları, devlet güvencesi altında olmak zorundadır.  Çünkü sağlıklı yaşam hakkı gibi temel insan haklarının korunması ve geliştirilmesi devletler açısından evrensel bir görev olup, aksi halde devletin varlığının vatandaşlar için hiçbir anlamı kalmayacaktır.

11 Mayıs 2017 No Comments

Kanun Hükmünde Kararname Düzenlemesi İle Yurtdışı Boşanma Kararının İdari Yolla Tanınması

690 sayılı 29 Nisan 2017 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme sonucunda yabancı ülke mahkemeleri veya idari makamları tarafından verilen boşanma, evliliğin butlanı veya iptaline ilişkin kararların Türkiye’de dava açılmaksızın idari yolla tanınmasına olanak sağlanmıştır.

9 Mayıs 2017 No Comments

Hasarlı Araç Değer Kaybı

Trafik Kazası Sonucunda Hasar Nedeniyle Araç Değer Kaybı Trafik kazası sonucunda araçta meydana gelen hasarın, kusur durumuna göre zorunlu mali mesuliyet sigortası veya kasko tarafından karşılanacağı tartışmasızdır. Ancak her ne kadar araçtaki hasar onarılmış olsa da, aracın bir kazaya karışmış ve hasar görmüş olması, ikinci el araç piyasasında satış değerinde bir düşüşe yol açacaktır. Araç […]