Arslanbuğa Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu

Aile Hukuku

Aile hukuku, genel olarak evlilik birliğinin kurulması, boşanma, velayet, nafaka, tazminat ve mal...
Daha fazlasını oku...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve sosyal güvenlik hukuku, temelde işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen huk...
Daha fazlasını oku...

Miras Hukuku

Miras hukuku, esasen ölümden sonra sonuç doğuran işlemler olan ölüme bağlı tasarrufları ve...
Daha fazlasını oku...

Uluslararası Hukuk

Tanıma ve tenfiz işlemleri başta olmak üzere, devletler arasındaki özel işlemleri ve kişiler...
Daha fazlasını oku...
About Us Image

Hakkımızda

İzmir'de bulunan Avukatlık ve Arabuluculuk büromuz, tüm faaliyetlerini, hukuk kurallarını bilmek ve yorumlamanın ötesinde, Avukatlık Kanunu'nun öngördüğü yükümlülükler, meslek onuru ve saygınlığına bağlılık anlayışı ile yürütmekte; güven temeline dayalı, dürüst ve ilkeli hukuki yardım sunma prensibine önem vermektedir. Arslanbuğa Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu, 2004 yılından bu yana faal olup, İzmir'de boşanma, velayet, nafaka davaları, gayrı menkul, sigorta, tazminat, trafik kazası, tanıma ve tenfiz davaları, iş hukuku, sağlık hukuku, miras ve ceza hukuku ağırlıklı olarak avukatlık faaliyetine devam etmektedir. Büromuz, avukatlık faaliyetinin yanı sıra Adalet Bakanlığı arabuluculuk siciline kayıtlı olarak, adli yargılamaya alternatif bir çözüm yolu olan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk faaliyeti yürütmektedir. //Tüm Faaliyet Alanlarımız//

Son Yazılar

İşçilik ücret ve tazminat davalarının temel dayanağı İş Yasaları düzenlemeleridir. İşçilik alacakları konusunda, İş Kanunu’ nda açık düzenleme olmayan hallerde Borçlar Kanunu düzenlemeleri dikkate alınır. İşçilik tazminatları ise, iş ve sosyal güvenlik hukukunda, iş güvencesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş düzenlemelerdir. İşçilik alacaklarının başında ücret alacağı gelir. İşçilik ücret alacağı, öncelikle Anayasal bir haktır. Anayasa 18. maddesinde angaryanın […]

Daha fazlasını oku...

1- Boşanma davası ne kadar sürede sonuçlanır? Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? Boşanma davasının anlaşmalı olması durumunda her iki taraf da anlaşmış olduğundan taraflara tebligat ile ilgili problem yaşanmamakta ve delil toplanmasına da gerek duyulmadığından, mahkemenin iş yüküne göre üç gün – on beş gün arası bir süre içerisinde anlaşmalı boşanma davaları sonuçlanabilmektedir.

Daha fazlasını oku...

Yurtdışı mahkeme kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi ve icra edilebilmesi için tanınması ve tenfizi gerekir. Tanıma ve tenfiz işlemleri ile ilgili sıkça sorulan soruların bazıları şu şekildedir: 1. Yurtdışında boşandım, boşanma kararı Türkiye’de geçerli mi? Yurtdışında verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının nüfus kaydına işlenmesi için Türkiye’de tanıma ve tenfiz işlemlerinin […]

Daha fazlasını oku...

Evliliğin kurulması sırasındaki bazı eksiklikler mutlak butlan, bazı haller ise nisbi butlan nedeni ile evliliğin iptali sonucunu doğurur. Mutlak Butlan: Mutlak butlan, yapılan resmi bir işlemin hukuk aleminde yok sayılması sonucunu doğuran  durumdur. Kanuni düzenlemelere göre, mutlak butlan hali, işlemin yasal geçerlilik şartlarına uygun yapılmaması veya taraflardan birisinin temyiz kudretine sahip olmaması durumlarında söz konusu […]

Daha fazlasını oku...

Muvazaa Muvazaa, bir işlemin taraflarının gerçek iradelerini yansıtmayan, ancak, dışarıya karşı görünüşte geçerli olan hileli-danışıklı işlemlerdir. Örneğin, gerçekte bağış olan karşılıksız bir kazandırmanın, satış gibi gösterilip tapu devrinin yapılması muvazaalı bir işlemdir. Bir işlemin muvazaalı olduğunun kabulü için; İşlemin taraflarının amaçları ile yaptıkları işlem arasında kasti bir uyumsuzluğun bulunması, Tarafların muvazaalı işlem yapma konusunda irade […]

Daha fazlasını oku...

Velayet Hakkı Velayet hakkı; çocuğun gözetim ve korunması görevlerinin yerine getirilebilmesi için anne veya babadan birisine (bazı durumlarda her ikisine) tanınan yetkileri ifade eder. Kural olarak evli çiftler müşterek çocukların velayet hakkına birlikte sahiplerdir. Boşanma halinde ise kural velayet hakkının anne veya babadan birisine verilmesidir. Uluslar arası sözleşmelerde velayet hakkı, velayet sahibi olmayan ebeveyne tanınan, […]

Daha fazlasını oku...