Arslanbuğa Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu

Aile Hukuku

Aile hukuku, genel olarak evlilik birliğinin kurulması, boşanma, velayet, nafaka, tazminat ve mal...
Daha fazlasını oku...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve sosyal güvenlik hukuku, temelde işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen huk...
Daha fazlasını oku...

Miras Hukuku

Miras hukuku, esasen ölümden sonra sonuç doğuran işlemler olan ölüme bağlı tasarrufları ve...
Daha fazlasını oku...

Uluslararası Özel Hukuk

Tanıma ve tenfiz işlemleri başta olmak üzere, devletler arasındaki özel işlemleri ve kişiler...
Daha fazlasını oku...
About Us Image

Hakkımızda

İzmir'de bulunan Avukatlık ve Arabuluculuk büromuz, tüm faaliyetlerini, hukuk kurallarını bilmek ve yorumlamanın ötesinde, Avukatlık Kanunu'nun öngördüğü yükümlülükler, meslek onuru ve saygınlığına bağlılık anlayışı ile yürütmekte; güven temeline dayalı, dürüst ve ilkeli hukuki yardım sunma prensibine önem vermektedir. Arslanbuğa Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu, 2004 yılından bu yana faal olup, İzmir'de aile (boşanma, velayet, nafaka davaları), gayrı menkul, sigorta, tazminat, trafik kazası, tanıma ve tenfiz davaları, iş hukuku, sağlık hukuku, miras ve ceza hukuku ağırlıklı olarak avukatlık faaliyetine devam etmektedir. Büromuz, avukatlık faaliyetinin yanı sıra Adalet Bakanlığı arabuluculuk siciline kayıtlı olarak, adli yargılamaya alternatif bir çözüm yolu olan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk faaliyeti yürütmektedir. //Tüm Faaliyet Alanlarımız//

Son Yazılar

Yurtdışında verilen boşanma kararları, Türkiye’de kendiliğinden geçerli hale gelmez. Yurtdışında boşanmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye nüfus kayıtlarında halen evli olarak görünürler. Türkiye’deki nüfus kaydına yurtdışı boşanma kararının işlenmesi için, yurtdışında verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi gereklidir.

Daha fazlasını oku...

İsim ve soyadı değişikliği,  bazı şartların varlığında, mahkeme kararı ile nüfus kaydında değişikliğe yol açacak bir hukuki durumdur. İsim ve soyisim değişikliği ile nüfus veya tapu kaydında ismin düzeltilmesi (tashihi) davalarını birbirine karıştırmamak gerekir. İsim tashihi davası, resmi kayıtlarda maddi hata sonucu yanlış yazımın düzeltilmesi sonucunu doğurur. İsim değişikliği davası ise, kayıtlardaki bir yanlışlıktan kaynaklanmaz; […]

Daha fazlasını oku...

Velayet davalarında, Türk hukuk sistemi ve bugüne kadar gelen uygulamalarda boşanma sonucunda müşterek çocukların velayeti anne veya babadan birisine verilmekte ve diğer tarafla çocuk arasında da şahsi ilişki tesisi (görüşme günleri belirleme) yoluna gidilmekte idi. Velayetin anne veya babadan birisine verilmesi uygulamasının halen devam etmesine rağmen, ortak 

Daha fazlasını oku...

Vesayet; kanununda sayılan hallerde ergin kişilerin; bazı durumlarda da çocukların, maddi ve yaşamsal menfaatlerinin korunması için işlem ehliyetlerinin sınırlanarak, vesayet makamlarının idaresine bırakılmasını sağlayan bir kurumdur. Kanunda sayılan vesayet organları; vesayet daireleri ile vasi ve kayyımlardır.

Daha fazlasını oku...

Evlat edinme, evlat edinenle evlatlık arasında soy bağı kurulmasını sağlayan bir hukuki işlemdir. Evlatlık  bağının kurulması ancak bir mahkeme kararı ile mümkündür. Evlat edinme prosedürü ve evlatlığın hukuki durumu Medeni Kanun’da düzenlenmiştir. Evlat edinme, kanun tarafından bazı şartlara bağlanmıştır. Evlat Edinmenin Genel Koşulları Kişinin, bir küçüğü evlat edinebilmesi için; Evlat edinecek kişi 30 yaşını doldurmuş […]

Daha fazlasını oku...

Hasta hakları, sağlık hukukunun en temel konusudur. Sağlık hizmeti sunan resmi veya özel bir kurum veya kişiden hizmet alan hastanın hakları, devlet güvencesi altında olmak zorundadır.  Çünkü sağlıklı yaşam hakkı gibi temel insan haklarının korunması ve geliştirilmesi devletler açısından evrensel bir görev olup, aksi halde devletin varlığının vatandaşlar için hiçbir anlamı kalmayacaktır.

Daha fazlasını oku...