ANA SAYFA HAKKIMIZDA FAALİYET ALANLARIMIZ MAKALELER ÖRNEK VEKALETNAME İLETİŞİM


AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

İŞÇİLİK ALACAKLARI HESAPLAMA ARACI
T.C. ADALET BAKANLIĞI
T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI
T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
T.C. ANAYASA MAHKEMESİ
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
AVR.İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
İZMİR BAROSU
ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ
HUKUKİ YARDIM
MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ
ALTUNTAŞ AVUKATLIK BÜROSU - MERSİN
IP ADRESİNİZ
HOŞGELDİNİZ


Sayın Ziyaretçimiz, Web sitemiz, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği Madde 9'da belirtilen "Teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda, avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen, "Avukatlık Meslek Kuralları'na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir" ilkesine dayanılarak hazırlanmıştır.
BOŞANMA DAVALARI
TÜRK MEDENİ KANUNU’NDA KABUL EDİLEN BOŞANMA NEDENLERİ:Av.Reyhan Kayışlı


Boşanma davası açmaya hakkı olan taraf, davasında, kanunda sayılan nedenlerden birisine dayanmak zorundadır. Evlilik birliğinin temelden sarsılması şartı, diğer sayılan nedenlerin hepsini içerebildiğinden veya bu nedenlerin yokluğunda, sayısız örneklerle evlilik birliğinin sarsılması mümkün olacağından en çok dayanılan boşanma........devamı
ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARI


Av.Reyhan Kayışlı

Türk Medeni Kanunu 161 vd maddelerinde boşanma nedenleri düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesindeki “evlilik birliğinin sarsılması” nedeniyle boşanma sebebinin özel bir hali olarak, TMK 166/3’te “evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır” şeklindeki düzenlemesine dayanmaktadır.........devamı
YABANCI ÜLKE MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ


Av.Reyhan Kayışlı

Yabancı ülkede verilmiş olan mahkeme kararının Türkiye'de hüküm ifade edebilmesi ve uygulanabilmesi için bu kararın Türkiye'de görevli ve yetkili mahkeme tarafından tanınması veya tenfizi gerekir. Tanıma ve tenfiz, Millelerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) hükümlerine göre yapılır. ........devamı
ÖNALIM (ŞÜFA) HAKKI DAVALARI


Av.Reyhan Kayışlı


Önalım (şüfa) hakkı Medeni Kanunu’nun Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları Bölümünde, Devir Hakkının Kısıtlanması başlığı altında düzenlenmiştir. Kural olarak herkes mülkiyeti üzerinde serbestçe tasarruf etme hakkına sahipken; önalım hakkı, gerçekten de mülkiyet hakkına getirilen kanuni bir kısıtlama olmaktadır.........devamı
ŞAHIS ŞİRKETLERİ VE
BİR SERMAYE ŞİRKETİ TÜRÜ OLARAK LİMİTED ŞİRKETAv.Reyhan Kayışlı

14.02.2011 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6102 sy Türk Ticaret Kanunu’nda şirketlerle ilgili düzenlemelerde bir takım değişikliklere gidilmiştir. Tüm değişiklikleri ayrıntılı olarak ele almayacak olmakla birlikte yeni düzenlemede yer alan şahıs şirketleri ve sermaye şirketi türlerinden limited şirketi genel hatlarıyla........devamı
VELAYETİ ANNEYE VERİLEN ÇOCUĞUN, ANNENİN SOYADINI ALABİLMESİ


Av.Reyhan Kayışlı

Bilindiği gibi yakın zamana kadar hukuk sisteminde boşanma durumunda çocuğun velayetinin annesine verilmesi durumunda dahi babasının soyadını taşıması zorunluluğu bulunuyordu. Bu uygulamanın hukuki dayanağını ise 1934 tarih ve 2525 sayılı Soyadı Kanunu’nun 4. Maddesi oluşturuyordu........devamı
HAKARET VEYA SÖVME EYLEMİNİN
CEZA HUKUKU VE ÖZEL HUKUK BAKIMDAN SONUÇLARIAv.Reyhan Kayışlı

Hakaret, sövme veya bir kişiye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek, ceza hukuku anlamında bir suç teşkil edebileceği gibi aynı zamanda ya da suç oluşturmasa da özel hukuk alanında tazminat sorumluluğu doğuracak bir eylemdir........devamı
YASAL MİRASÇILAR VE MİRASTA SAKLI PAY


Av.Reyhan Kayışlı

Kural olarak herkesin kendi mal varlığı üzerinde tasarruf yetkisi vardır. Bu yetkiyi ölüme bağlı kazandırmalar yoluyla ölümden sonrası için de kullanabilir. Kişi, ölümünden sonra malvarlığının nasıl paylaşılmasını istediğini sağlığında düzenleyeceği bir vasiyetname ile belirleyebilir ve istediği kişiyi mirasçı olarak atayabilir........devamı
MİRAS HUKUKUNDA VASİYETNAME
VASİYETNAMENİN AÇILMASI VE TENFİZİ DAVALARIAv.Reyhan Kayışlı

Medeni Kanun, malvarlığı üzerinde ölüme bağlı tasarruf yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Kişi ölümünden sonra mal varlığını bırakmak istediği kişi veya kişileri Türk Medeni Kanunu(TMK)'nun 502 ve davamı maddelerinde belirtilen şartların varlığında ve sayılan biçimlerde hazırlayacağı vasiyetname ile belirleyebilir........devamı
MİRASIN GERÇEK VEYA HÜKMİ REDDİ


Av.Reyhan Kayışlı

Türk Medeni Kanunu'nda ölen kişinin mirasçılarına mirası reddetme hakkı tanınmıştır. TMK 605 ve devamı maddelerinde bu hakkın ne şekilde kullanılacağı düzenlenmiştir.Buna göre "yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler." Görüldüğü gibi bu hak sadece ölenin yasal mirasçıları için değil,aynı zamanda miras bırakanın vasiyetiyle belirlediği atanmış mirasçıları........devamı
HUKUK SİSTEMİNDE ASLİ MÜDAHALE VE FERİ MÜDAHALE


Av.Reyhan Kayışlı

Açılmış olan bir davaya taraflar dışında, dava sonucunda hukuki durumu veya bir hakkı etkilenecek olan üçüncü kişinin katılımına davaya müdahale denmektedir. Yürürlükte olan hukuk sisteminde iki türlü müdahale tanımlanmaktadır. Asli müdahale ve feri müdahale. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun "Üçüncü Şahsın Müdahalesi" başlığıyla........devamı
DEVLET MEMURLARININ EMEKLİLİK İKRAMİYESİNDE
OTUZ YIL ÜSTÜ HİZMET SÜRESİNİN DİKKATE ALINMASIAv.Reyhan Kayışlı

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 89. Maddesinin 4. Fıkrasında yer alan alan “… verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler dikkate alınmaz” ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 25.12.2014 tarih, 2013/111 E ve 2014/195 K sy kararı ile iptal edilmiş; iptal kararı 07.01.2015 tarihli 29229 sy Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir........devamı


---Google Plus---


ANA SAYFA HAKKIMIZDA FAALİYET ALANLARIMIZ MAKALELER ÖRNEK VEKALETNAME İLETİŞİM

Copyright 2010 - 2013
Erhan KAYIŞLI

tanıma ve tenfiz davası tanıma davası yabancı ülke mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi ingiltere mahkeme kararının tanınması almanya mahkeme kararının tanınması kanada boşanma mahkeme kararının tanınması fransa boşanma mahkeme kararının tanınması isveç mahkeme kararının tanınması isviçre mahkeme kararının tanınması belçika mahkeme kararının tanınması abd boşanma mahkeme kararının tanınması İngiltere boşanma mahkeme kararının tanınması isviçre boşanma mahkeme kararının tanınması İzmir avukatları miras vasiyet tazminat davası adliye hukuki danışmanlık tanıma tenfiz boşanma İzmir avukat uzlaştırıcı sözleşme Reyhan Kayışlı tanıma tenfiz trafik kazası hukuku iş davaları davaları istanbulda avukat uyuşmazlık arabuluculuk ceza iş hukuku tazminat dava mahkeme İstanbulun avukatları sözleşmeli avukat hukuku sigorta dava adliye mahkeme İzmir'de avukatlar Aliağa Alsancak avukat Bayraklı avukat Balçova avukat Bornova Buca Çiğli avukat Gaziemir Güzelbahçe avukat Karabağlar Karşıyaka Kemalpaşa Konak Menderes Narlıdere avukat icra boşanma işe iade davaları avukat reyhan kayışlı İzmirde avukat tanıma sigorta hukuku borçlar tenfiz İzmir'de avukat İzmir boşanma avukatı Karşıyaka boşanma avukatı Narlıdere boşanma avukatı Konak boşanma avukatı Güzelbahçe boşana avukatı Bayraklı boşanma avukatı İzmir'de avukatlar kanun yasa ticaret şirketleri avukat İzmir temyiz yargıtay hukukavukat İzmir' de ticaret hukuku aile hukuku İş hukuku avukat İzmir barosu boşanma davaları Aliağa Alsancak Bayraklı Balçova Bornova Buca Çiğli Gaziemir Güzelbahçe Karabağlar Karşıyaka Kemalpaşa Konak Menderes Narlıdere